ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สื่อสาระน่ารู้

พระราชบัญญัติวินัยทางการเงิน

  --->  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  <---  ...

Read more

ข่าวที่ 159/2561 สพฐ.-สกอ.ออกมาตรการป้อ…

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ตามลำดับ ได้ออกมาตรก...

Read more

ข่าวที่ 158/2561 แนวทางตั้งกระทรวงใหม่โ…

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการตั...

Read more