ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.พังงา

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านบางวัน เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านคลองไส เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนวัดอินทนิน เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านเจ้าขรัว เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านช้างเชื่อ เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านบางวัน เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านใหญ่ เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านทองหลาง เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านตำหนัง เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านควนแรด เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านเกาะนก เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านป่ายาง เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนเกียรติประชา เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านคลองเหีย เรื่อง  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านบางมรวน

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านลำวะ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่องประกวดราคาซื้อ จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จัดซื้อ/จัดจ้าง)

คู่มือแนวการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มนิเนศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

แบบหนังสือลาออกจากราชการ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

แบบใบรับรองแพทย์ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

ตัวอย่างค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2561

ข้อตกลงจ้างครูทรงคุณค่า 61 ต่อสัญญาครั้งที่ 2

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

Prev Next

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายอรรถสิทธิ์ รัต…

    "คลิ๊ก" ดูรูปทั้งหมด วันที่ 21 กันยายน 2561 นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการมอบเกียรติคุณบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.พังงา...

Read more

สพป.พังงา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร…

  อัลบั้มรูปภาพเพิ่มเติมทั้งหมด...

Read more

โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 25…

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >>> โครงการ <<< >>> แนวปฏิบัติ <<< >>> แบบประเมิน <<< >>> แบบประวัติและผลงาน <<<...

Read more

"ครูดีไม่มีอบายมุข"

  ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ และเอกสารใบสมัครโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2561 (รุ่น 2)...

Read more

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังห…

ดาวน์โหลด รายละเอียดเอกสาร ด้านล่าง   >>> ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม <<<(เป็นไฟล์ RAR ดาวน์โหลดแล้วต้องแตกไฟล์ด้วย)...

Read more

ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบ…

คุรุสภา ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน รายรุ่น (ครั้งที่ 2) - หนังสือ ด่วนที่สุด ถึง สพป / สพม /สศศ - รายชื่อรหัสหลักสูตรและรุ่นที่ขอยกเลิกการจัดอบรม - รายชื่อหล...

Read more

ประกาศคุรุสภา

ประกาศคุรุสภา   - คุรุสภาสรรหาครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ “กว” ประจำปี 2561 - คุรุสภาประกาศคัดเลือก “รางวัลคุรุสภา” ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 9 รางวัล ...

Read more

ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา ร่วมประ…

    >>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<<   >>> ดาวน์โหลดเพลง บริการกายหน้าเสาธง เพลง ที่ 1 <<< >>> ดาวน์โหลดเพลง บริการกายหน้าเสาธง เพลง ที่ 2 &...

Read more

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จัง…

        วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา บ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จังหวัดพังงา มี...

Read more

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถา…

        สพป.พังงา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โด...

Read more

กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟันและย้อมสีฟัน เพื่…

        กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟันและย้อมสีฟัน เพื่อมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง ช่วยลดอัตราการเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดพ...

Read more

โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำ…

        วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินเชิงประจักษ์ฯ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 ของโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ...

Read more

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

      กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” กับจังหวัดพังงา เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานราชการ องค์กรภาคประชาสังคม ...

Read more

สื่อสาระน่ารู้

คู่มือแนวการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเ…

ดาวน์โหลด คู่มือแนวการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...

Read more

รวมสื่อ 60 พรรษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด…

  >>> เข้าชม สื่อ 60 พรรษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี <<< >>> คลังสื่อ 60 พรรษาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 แยกรายปี (สำหรับโรงเรียนวังไกลกังวล) <<<...

Read more

คลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพ

  >>> เข้าสูเว็บไซต์ <<<...

Read more

พระราชบัญญัติวินัยทางการเงิน

  --->  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  <---  ...

Read more

ข่าวที่ 159/2561 สพฐ.-สกอ.ออกมาตรการป้อ…

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ตามลำดับ ได้ออกมาตรก...

Read more

ข่าวที่ 158/2561 แนวทางตั้งกระทรวงใหม่โ…

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการตั...

Read more

สื่อสาระน่ารู้

{loadmodule mod_news_pro_gk5,สื่อสาระน่ารู้}

Read more