เอกสารที่สำคัญ

 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี 60

 

 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561

 

 

 

 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561

 

 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน

 หนังสือราชการจาก สพฐ.