จัดซื้อ/จัดจ้าง

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านช่องหลาด

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านป่ายาง

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านหินร่ม

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านตำหนัง

 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)

 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านบางวัน เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านคลองไส เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านเจ้าขรัว เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนวัดอินทนิน เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านช้างเชื้อ เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านบางวัน เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านใหญ่ เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านทองหลาง เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านตำหนัง เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านควนแรด เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านเกาะนก เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านป่ายาง เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนเกียรติประชา เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านคลองเหีย เรื่อง  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านบางมรวน

 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร

 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านลำวะ

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่องประกวดราคาซื้อ จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.พังงา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สพป.พังงา
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน(CC๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง(DLIT) และระบบปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สพป.พังงา
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนอ่าวมะม่วง
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านป่ายาง
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านปากถัก
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านบางครั่ง
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านในหยง
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งละออง
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านตากแดด
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านกะไหล
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.พังงา
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.พังงา
 ประกวดราคาซื่อซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน(CC1), ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง(DLIT)และระบบปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคา สพป.พังงา
 ประกวดราคาซื้อซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน(CC๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง(DLIT) และระบบปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สพป.พังงา
 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.พังงา
 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.พังงา
 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.พังงา
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านในหยง
 เผยแพร่ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาและห้อง-ห้องส้วม
 เผยแพร่จ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน สพป.พังงา ปีงบประมาณ 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะนำคณะครูโรงเรียนบ้านในหยง ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านในหยง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สพป.พังงา
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 1055(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน และซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดช้างนอน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านบางกรัก
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะนำนักเรียนชั้น ป.4 - 6 ไปเข้าค่ายลูกเสือ ณ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านในหยง
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง ครั้งที่ 3
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สพป.พังงา ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงเรียนบ้านในไร่
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.พังงา ครั้งที่ 2
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ครั้งที่ 2 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง ครั้งที่ 2 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว ครั้งที่ 2 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านในไร่
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร)และก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.30126 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงเรียนบ้านบางเนียง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว), ถมดินปรับระดับสนามฟุตบอล และทางเชื่อมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงเรียนบ้านปากถัก
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างบ้านพักครู สปช.30126 (บ้านพักครูเดี่ยว), ปรับปรุงซ่อมแซมเอนกประสงค์แบบ สปช.20226 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านบางติบ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนวัดนากลางนิมิตรที่ 163
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านน้ำจืด
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านบ่อแสน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านควรแรด
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านในหยง
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านช้างนอน
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.พังงา
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านบางเนียง
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านท่านุ่น
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11ฯ
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โรงเรียนบ้านบางกรัก
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดโคกสวย
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านบางติบ
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านปากถัก
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านบางหลาม
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านในไร่
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
 รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก สพป.พังงา ประจำปีงบประมาณ 2560
 รายงานผลการจัดจ้างซ่อมแซมบ้านพักครู สพป.พังงา (สปอ.ตะกั่วป่า) ประจำปีงบประมาณ 2560
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 รายงานผลการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (CC1 และ CC2) และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
 แบบรายงานผลการปฏิบัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 คู่มือการใช้งานวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็ปไซต์ (CCTV INFO) 
 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
 ประกาศ สพป.พังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์
 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (แบบ ปปช.07)
 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปปช.07
 คู่มือแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ
 ราคากลางครุภัณฑ์ สพป.พังงา
 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก สพป.พังงา
 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้าง ปี 2559
 คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2559 (เล่ม 1) (เล่ม 2) (เล่ม 3) (เล่ม 4) (เล่ม 5)

 

งบการเงินประจำเดือน

- งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
- งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561
- งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561
- งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561
งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561
- งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561
- งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561
งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2561
งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561
งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2561
งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560
งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560
งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560
งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560
งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560
งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560
งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2560
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

 

รับสมัครงาน

 การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านแหลมหิน
 รับสมัครครูผู้สอนที่เกษียณอายุราชการ เพื่อจ้างทำการสอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เผยแพร่จ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน สพป.พังงา ปีงบประมาณ 2561
 ประกาศรับสมัครข้าราชการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านท่าสนุก
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2559 (หนังสือนำ) (หลักเกณฑ์) (องค์ประกอบ) (แบบคำร้อง)
 ทำเนียบครูแนะแนว สพป.พังงา
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร

 

 

คู่มือ / เอกสารสำคัญ

 เผยแพร่ผลงานวิชาการ : การประเมินโครงการอบรงเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)" สพป.พังงา
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คู่มือแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ
 ร่าง แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ี ปีงบประมาณ 2560
 แจ้งรหัสการเข้าใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (คู่มือ) (รหัส) (หนังสือ)
 เผยแพร่ผลงานวิจัยโรงเรียนอนุบาลช้าง : (การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน) (การบริหารแบบส่วนมีส่วนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน)
 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 เครื่องมือวัดและประเมินผลการอ่าน การเขียน
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ : การประเมินโครงการติดตาม ประเมินและนิเทศการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยการนิเทศสามประสาน สพป.พังงา

 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน" ปี 2559 (หนังสือนำ) (รายงานผล)
 ประกาศ กศจ.พังงา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 ประกาศ สพป.พังงา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 เอกสารประกอบข้อมูลโครงการจ่ายตรง (รายละเอียดครอบครัว)
เอกสารประกอบข้อมูลตามโครงการจ่ายตรง
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2559 (หนังสือนำ) (หลักเกณฑ์) (องค์ประกอบ) (แบบคำร้อง)
 คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2559 (เล่ม 1) (เล่ม 2) (เล่ม 3) (เล่ม 4) (เล่ม 5)
 โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์ฯ" ครั้งที่ 10 พ.ศ.2559
รายชื่อรางวัลที่เสนอ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
 ทำเนียบครูแนะแนว สพป.พังงา
 แบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ (คู่มือ) (ฉบับที่ 1 อ่านออกเสียงฉบับกรรมการ) (ฉบับที่ 1 อ่านออกเสียงฉบับนักเรียน) (ฉบับที่ 2 อ่านรู้เรื่อง
(ฉบับที่ 3 การเขียนฉบับกรรมการ) (ฉบับที่ 3 การเรียนฉบับนักเรียน) (เฉลยฉบับที่ 2 การอ่านรู้เรื่อง) (เฉลยฉบับที่ 3 การเขียน) (แบบกรอกคะแนน)
 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (นโยบาย) (โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ) (ห้องเรียนพิเศษ)
 แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ‏
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา เรื่อง รับสมัครสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำ ทัศนศึกษาดูงาน
 ระเบียบความผิดด้านการเงิน การคลัง (สำเนาหนังสือ สพฐ.ว 1478) (สำเนาหนังสือ สพฐ.ว 1572)
 คู่มือ emis
 คู่มือควบคุมภายใน
 หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง

 แบบประเมินด้าน 3 ผู้บริหารสถานศึกษา (กรอบประเมิน) (แบบ ก.ค.ศ.) (แบบบันทึกประเมิน)

- แบบรายงานการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557)
- การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
- แบบรายงานการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ 

- ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี ๒๕๕๗ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

- ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี ๒๕๕๗ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

- ปรับแก้ไขร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

- คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2557เล่มที่ 1-6 เล่มที่ 2-6 เล่มที่ 3-6 เล่มที่ 4-6 เล่มที่ 5-6 เล่มที่ 6-6
- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

- บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 

- คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557 

- การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2557 
ใบสมัคร 
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557  ใบสมัคร 
- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา >>คลิกรายละเอียด<<
- คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ >>คลิกรายละเอียด<<
- แบบกรอกประวัติผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖>>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังา เรื่อง รายชื่อผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 1 ปี 2556 >>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน ปี 2556 >>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปี 2556 >>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา >>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา >>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศคณะกรรมการให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ>>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา >>คลิกรายละเอียด<<
- คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS >>รายละเอียด<<
- คู่มือระบบ e-office >>download<<
- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พ.ศ.2556 >>คลิกรายละเอียด<<
- บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป >>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 >>ประกาศผลการสอบ<<
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 >>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ<< >>ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ<< >>แผนผังโรงเรียนพุนพินพิทยาคม<< >>แผนผังห้องสอบ<<
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 >>รายละเอียด<<
- สถิติผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา >>รายละเอียด<<