วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านต่าง ๆ ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งให้กำลังใจ นักเรียน และครู ที่เข้าร่วมงาน โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ๕ สนาม คือ โรงเรียนอนุบาลพังงา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ โรงเรียนเมืองพังงา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด และสนามกีฬากลางจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา