นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การสร้างเครือข่าย และแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา โดยมี นายกมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ปัญญา แก้วกียูร อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสัญญา สุวรรณโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะบริษาบีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา