วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑ ผ่าน VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ลูกเสือ สพป.พังงา