วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงข้อราชการ และแนวปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ได้เข้าใจเป็นไปในแนวเดียวกัน เน้น “การทำงานอย่างมีีคุณภาพ และมีความสุข” ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา