วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา และนายสมภาพ นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เข้าเยี่ยมติดตามเป็นกำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๑) ในระดับชั้น ป.๓ และ ชั้น ป.๖ โดยในภาคเช้าเป็นการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ป.๓ มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน ๑๐๑ คน ชั้น ป.๖ มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน ๓๕๔ คน ในภาคบ่ายเป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.๓ มีผู้มีสิทธิ์สอบ ๙๘ คน ชั้น ป.๖ มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน ๓๗๕ คน เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าสู่รอบที่ ๒ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์