วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารอำเภอเกาะยาว และบุคลากร สพป.พังงา ร่วมต้อนรับคณะ MBA-Executive รุ่น ๑๙  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมาบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว ประกอบด้วย ลานกีฬา ชุดกีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือห้องสมุด และอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียน และมีการแจกขนมเค้ก ไอศกรีม ให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา