สพป.พังงา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีนายสราวุฒิ ธนเจริญสกุล นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานในพิธีเปิด และนางอุทัยวรรณ คงเทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางม่วง เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าอบรมเป็นลูกเสือเนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ในอ.ตะกั่วป่า , อ.ท้ายเหมือง , อ.คุระบุรี และอ.กะปง รวมทั้งสิ้น จำนวน 137 คน