กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟันและย้อมสีฟัน เพื่อมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง ช่วยลดอัตราการเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดพังงา