วันที่ 27 พ.ย.61 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ สังกัด สพป.พังงา จัดกิจกรรม "เมาลิด" ภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เทิดพระเกียรติรำลึกถึงคุณงามความดีเนื่องในวันสมภพของท่านศาสดาของศาสนาอิสลามคือท่าน "นบีมูฮัมมัด" โดยมีผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกระดับชั้น(อนุบาล 1 - ม.6 กว่า 400 คน)เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนบนหนทางของศาสนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี