โรงเรียนบ้านเตรียม สังกัด สพป.พังงา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านเตรียม "ดอกส้านเกมส์" ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเตรียม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา