โรงเรียนบ้านในวัง  สังกัด สพป.พังงา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมกัน ระหว่างนักเรียน ครูผู้ปกครอง และอสม.ประจำตำบล ทุกวันศุกร์