วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๔(วัดไสเสียด) สังกัด สพป.พังงา จัดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน "วันศุกร์"  และการอนุรักษ์พันธ์ุไก่แจ้ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ โดยมี นายสมพร โบบทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน  เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๔(วัดไสเสียด) อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา