สื่อสาระน่ารู้

คู่มือแนวการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเ…

ดาวน์โหลด คู่มือแนวการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...

Read more

รวมสื่อ 60 พรรษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด…

  >>> เข้าชม สื่อ 60 พรรษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี <<< >>> คลังสื่อ 60 พรรษาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 แยกรายปี (สำหรับโรงเรียนวังไกลกังวล) <<<...

Read more

คลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพ

  >>> เข้าสูเว็บไซต์ <<<...

Read more

พระราชบัญญัติวินัยทางการเงิน

  --->  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  <---  ...

Read more

ข่าวที่ 159/2561 สพฐ.-สกอ.ออกมาตรการป้อ…

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ตามลำดับ ได้ออกมาตรก...

Read more

ข่าวที่ 158/2561 แนวทางตั้งกระทรวงใหม่โ…

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการตั...

Read more

สื่อสาระน่ารู้

{loadmodule mod_news_pro_gk5,สื่อสาระน่ารู้}

Read more