สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ตามลำดับ ได้ออกมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมปีนี้ที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งถึงแม้มาตรการจะแตกต่างกันบ้าง ก็เพราะความเหมาะสมของหน่วยงานและสถานศึกษาแต่ละระดับ โดย สพฐ. กำหนด 7 มาตรการ สกอ.กำหนด 10 มาตรการ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาต่างก็มุ่งหวังไม่ให้ "ปัญหาหนี้พนัน" เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษา อันจะส่งผลทำให้ชีวิตพัง และเกิดปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย

 

 

--->  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  <---