Get Adobe Flash player

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

- ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

- ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

- ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

 

รับสมัครคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สพป.พังงา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังง
 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังง
า 

สรุปจำนวนผู้สมัคร ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังง
 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังง
 

 

บุรรจุครูผู้ช่วย


รายละเอียดการบรรจุครูผู้ช่วย

 

ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการคลิกอ่านรายละเอียด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าว/กิจกรรม

เหล่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์  ผอ.สพป.พังงา  นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราช >>> ดูภาพทั้งหมด

 

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ๕ เขตพื้นที่การศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา, สพป.ภูเก็ต,สพม.14, สพม.13 และ สพป.กระบี่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา ฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ ๕ “กระบี่เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๗*นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน    เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดยมี นายเชียร  ศรีเมือง ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่ >>> ดูภาพทั้งหมด

 

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ และพิธีวันข้าราชการพลเรือน

นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พิธีวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู >>> ดูภาพทั้งหมด

 

มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลพังงา กำหนดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี นายอุทัย  เกื้อเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารและคณะครู ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนในอนาคต โดยในป >>> ดูภาพทั้งหมด

 

บัณฑิตน้อยศิริราษฏร์วิทยา รับเกียรติบัตร

บัณฑิตน้อย 84 ราย เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายสะอาด  อุสมา รอง ผอ.สพป.พังงา ในวันสำเร็จการศึกษาในโรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จัดงานวันสำเร็จการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียน โดยมี นายสะอาด อุสมา รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3 จำนวน 42 ราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 42 ราย รวม 84 ราย และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของส >>> ดูภาพทั้งหมด

 

ครูสุขศึกษา พัฒนาทักษะชีวิตด้วยเทคนิคคำถาม R-C-A

สพป.พังงา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจกับครูผู้สอนสุขศึกษา ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยเทคนิคคำถาม R-C-A ในวิชาสุขศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดสำหรับเยาวชน*ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์  ผอ.สพป.พังงา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต วิชาสุขศึกษา ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ได้กล่าวเน้นย้ำให้กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้นำไปสู่การป้องกันสิ่งเสพติด >>> ดูภาพทั้งหมด

 

สพป.พังงา จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเชี่ยน

สพป.พังงา พัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และปีที่ ๕ เป็นเวลา ๒๐ วันกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒน >>> ดูภาพทั้งหมด

 

สพป.พังงา เปิดห้องเรียนอุ่นใจ ต้านภัยยาเสพติด

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 38 แห่ง ในสังกัด สพป.พังงา ร่วมวางแผนจัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด โดยเปิดห้องเรียนอุ่นใจ ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดรัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องระดมสรรพกำลังเข้าร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพังงา ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เพื่อเป็นการสน >>> ดูภาพทั้งหมด

 

4 วัน 401 ราย สมัครครูผู้ช่วย สพป.พังงา

โดยประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้กำหนดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน 9 กลุ่มวิชา 49 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 – 24 มีนาคม 2557เปิดรับสมัครกลุ่มวิชาภาษาไทยหรือทางภาษาไทย 12 อัตรา,/กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หรือทางคณิตศาสตร์ 13 อัตรา,/กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหรือทางภาษาอังกฤษ 5 อัตรา,/กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือทางวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา,/กลุ่มวิช >>> ดูภาพทั้งหมด

 

ค้นข่าวมาเล่า

ข่าวการศึกษา

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


Facebook ประชาสัมพันธ์


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้232
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้244
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1194
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1397
mod_vvisit_counterเดือนนี้4009
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4792
mod_vvisit_counterรวมสถิติผู้เข้าชม483144

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 54.225.3.207
,
Today: ก.ย. 22, 2017