22-43
22-43
22-48
22-48
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา รับรายงานตัว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๖ ราย

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. สพป.พังงา รับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง…

สพป.พังงา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์  สนธิเม…

สพป.พังงา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน)

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา และนายไพฑูรย์  สนธิเม…

1 2 92

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดปัจจันตคาม รับมอบกล้องโทรทัศน์ดูดาว พร้อมสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์

โรงเรียนวัดปัจจันตคาม รับมอบกล้องโทรทัศน์ดูดาว พร้อมสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ จากสถาบันวิจัยดาราศ…

1 2 33

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

MyOffice

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

รูปแบบ On-site

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

โรงเรียน Stand Alone (ยกเว้นพื้นที่เกาะ)

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ On-hand

โรงเรียนพื้นที่เกาะ

รูปแบบ On-site

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

ลิงก์ที่น่าสนใจ