ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา ร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์กับ โรงเรียน SK St. George 1 ประเทศมาเลเซีย

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา และนายพีระ  เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพั…

สพป.พังงา ต้อนรับ ผอ.สพป.พังงา และ รอง ผอ.สพป.พังงา เดินทางมารายงานตัว

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สพป.พังงา ร่วมต้อนรับ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา นายไพฑูรย์  สนธ…

สพป.พังงา จัดพิธีเคารพธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ดร. ประจวบ หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร สพป.พังงา ร่วม…

1 2 61

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

1 2 26

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัตกรรมต้นแบบ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รูปแบบ Online                                  รูปแบบ On-Demand                    รูปแบบ On-Hand

      

รูปแบบ On-Site                                    รูปแบบ Online                            รูปแบบ On-Hand

      

ลิงก์ที่น่าสนใจ