คำสั่งจังหวัดพังงา

ประกาศ สพฐ.

ข้อมูลสำคัญ/จังหวัด (moicovid.com)

รายงานสถานการณ์ COIVD-19 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ covid19.th-stat.com)