22-43
22-43
22-48
22-48
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow
ไม่พบเรื่อง

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายไพฑูรย์  สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่…

สพป.พังงา ต้อนรับคณะติดตามจาก สพฐ. ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ. สพป.พังงา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พังงา และ ผอ.กลุ่…

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พังง…

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

กีฬาสี “บัวชมพูเกมส์” 62 โรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัด สพป.พังงา

          วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันก…

โรงเรียนเกาะหมากน้อย สังกัด สพป.พังงา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Southern Robotic Competition ๒๐๑๙

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเกาะหมากน้อย สังกัด สพป.พังงา นำนักเรียนเข้าร่วมแ…

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

MyOffice

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

รูปแบบ On-site

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

โรงเรียน Stand Alone (ยกเว้นพื้นที่เกาะ)

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ On-hand

โรงเรียนพื้นที่เกาะ

รูปแบบ On-site

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

ลิงก์ที่น่าสนใจ