“ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” งานวันครู อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

          วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีรำลึกพระคุณครูบูรพาจารย์ในกิจกรรมงานวันครู อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๖๓ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” โดยมี คุณครูผกามาศ บุศยะรัฐ ครูอาวุโสนอกประจำการกล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ นายพีระพล หวังจิตต์ ผอ.ศปอ.ตะกั่วทุ่ง ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีศรีตะกั่วทุ่ง โดยมีครูทุกสังกัดเข้าร่วม ณ ห้องสระวังทอง โรงแรมเอราวัณ โคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

Posted in ข่าวกิจกรรม.