22-43
22-43
22-48
22-48
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา จัดอบรมพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ Active Learning

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนา…

สพป.พังงา ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒ…

สพป.พังงา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พั…

สพป.พังงา จัดนิทรรศการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่เกาะ ณ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการจัด…

1 2 111

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดปัจจันตคาม รับมอบกล้องโทรทัศน์ดูดาว พร้อมสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์

โรงเรียนวัดปัจจันตคาม รับมอบกล้องโทรทัศน์ดูดาว พร้อมสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ จากสถาบันวิจัยดาราศ…

1 2 33

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

MyOffice

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

รูปแบบ On-site

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

โรงเรียน Stand Alone (ยกเว้นพื้นที่เกาะ)

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ On-hand

โรงเรียนพื้นที่เกาะ

รูปแบบ On-site

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

ผลงานวิชาการ

ลิงก์ที่น่าสนใจ