22-43
22-43
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะก…

สพป.พังงา ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำ…

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายไพฑูรย์  สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ห…

ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมหารือแนวทาง การจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า พังงาผาสุก”

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางกา…

1 2 124

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดปัจจันตคาม รับมอบกล้องโทรทัศน์ดูดาว พร้อมสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์

โรงเรียนวัดปัจจันตคาม รับมอบกล้องโทรทัศน์ดูดาว พร้อมสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ จากสถาบันวิจัยดาราศ…

1 2 33

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

MyOffice

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

รูปแบบ On-site

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

โรงเรียน Stand Alone (ยกเว้นพื้นที่เกาะ)

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ On-hand

โรงเรียนพื้นที่เกาะ

รูปแบบ On-site

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

ผลงานวิชาการ