สพป.พังงา จัดประชุมทางไกล ผ่าน YouTube Live

          วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่าน YouTube live ชี้แจงการใช้โปรแกรมการกรอกข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา (PSC) เพื่อทำความเข้าใจโปรแกรม ในการใช้ตรวจสอบและนำเข้าฐานข้อมูล Big Data ข้อมูลด้านทะเบียนประวัติครูและบุคลากร ในระบบ EDC (Education Data Center) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.