สพป.พังงา ร่วมประชุมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรผ่าน Video Conference

          วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงาร่วมประชุมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program) เพื่อใช้ตรวจสอบและนำเข้าฐานข้อมูล Big Data ข้อมูลด้านทะเบียนประวัติครูและบุคลากร ในระบบ EDC (Education Data Center) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.