สพป.พังงา สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

          วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ และการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยต่อเนื่อง พร้อมทั้งเยี่ยมสนามสอบแข่งขัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันและคณะกรรมการดำเนินการสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

Posted in ข่าวกิจกรรม.