โรงเรียนเกาะหมากน้อย สังกัด สพป.พังงา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Southern Robotic Competition ๒๐๑๙

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเกาะหมากน้อย สังกัด สพป.พังงา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Southern Robotic Competition ๒๐๑๙ รายการ Line Follow Robot รุ่น Open ณ Central Festival Hatyai จังหวัดสงขลา

โดยมีผลการแข่งขัน

    ชนะเลิศ ทีมพญาเต่าโรบอท 

    1.ด.ช.ซิรอญุดดีน กองสิน ม.1

    2.ด.ช.อภิรัตน์  หอมหวล   ม.1

   รองชนะเลิศอันดับ1

    1.ด.ช.อชิรวัติ  ภิญโญ    ป.3

    2.ด.ช.รัฐพล    กองสิน    ป.4

    3.ด.ช.ภูมินทร์  ส่องรอบ ป.5

Posted in ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด.