โรงเรียนวัดสุรรณคูหา มอบเงินเยียวยาให้ครอบครัวนักเรียนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็น

โรงเรียนวัดสุรรณคูหา มอบเงินเยียวยาให้ครอบครัวนักเรียนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็น

โรงเรียนบ้านทุ่งดอน แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการเขียนเรียงความ “รักของแม่”

โรงเรียนบ้านทุ่งดอน แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการเขียนเรียงความ “รักของแม่”

โรงเรียนบ้านบางหลาม รับการตรวจเยี่ยมจาก ปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

โรงเรียนบ้านบางหลาม รับการตรวจเยี่ยมจาก ปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ศูนย์ประสานงานการศึกษาประถมศึกษาอำเภอเกาะยาว ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

ศูนย์ประสานงานการศึกษาประถมศึกษาอำเภอเกาะยาว ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านติเตะ รับการประเมินความพร้อมด้านกายภาพ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านติเตะ รับการประเมินความพร้อมด้านกายภาพ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

โรงเรียนพระราชทานทับละมุ รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนพระราชทานทับละมุ รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔