โรงเรียนวัดปัจจันตคาม รับมอบกล้องโทรทัศน์ดูดาว พร้อมสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์

โรงเรียนวัดปัจจันตคาม รับมอบกล้องโทรทัศน์ดูดาว พร้อมสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนบ้านบางจัน เก็บผลผลิต และจำหน่ายผลผลิต (ไข่ไก่) กิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่

โรงเรียนบ้านบางจัน เก็บผลผลิต และจำหน่ายผลผลิต (ไข่ไก่) กิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่

โรงเรียนวัดปัจจันตคาม ร่วมกิจกรรมของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองพังงา

โรงเรียนวัดปัจจันตคาม ร่วมกิจกรรมของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองพังงา