ผอ.สพป.พังงา ร่วมรับฟังพระราชทานปาฐกถาพิเศษของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ร่วมรับฟังพระราชทานปาฐกถาพิเศษของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และครูปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.