โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส ร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพในงาน “113 ปี ท้ายเหมืองบ้านเรา คนพังงา”

โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส ร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพในงาน “113 ปี ท้ายเหมืองบ้านเรา คนพังงา”

โรงเรียนวัดช้างนอน นำนักเรียนร่วมกิจกรรมวาดภาพกับศิลปิน Street art ระดับประเทศและระดับโลก

โรงเรียนวัดช้างนอน นำนักเรียนร่วมกิจกรรมวาดภาพกับศิลปิน Street art ระดับประเทศและระดับโลก

โรงเรียนเกาะเคี่ยม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

โรงเรียนเกาะเคี่ยม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “APS RUN WITH LOVE ๒๐๒๓” ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๔๕ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สนธิเมือง และนายประเทือง รูขะจี รอง ผอ.สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “APS RUN WITH LOVE ๒๐๒๓” เพื่อระดมทุนสร้างห้องน้ำให้น้องอนุบาล ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ภายใต้การนำของ นายบุญรัฐ หลักแหลม ผอ.โรงเรียนอนุบาลพังงา โดยมีนายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด

สพป.พังงา ร่วมงานมหกรรมการเงิน เพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ๔ ภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงิน เพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ๗ จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ พังงา ระนอง ร่วมพิธีเปิดและร่วมงานด้วย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อการขยายผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนวัดไตรมาครสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ ฯ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ให้กับนักเรียน

โรงเรียนวัดไตรมาครสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ ฯ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ให้กับนักเรียน

สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อตกลง ในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพิจารณา มอบหมายผู้ตรวจสอบข้อตกลงในการพัฒนางานของแต่ละอำเภอ โดยมีนางสาวเกศริน เกตุชู รอง ผอ.สพป.พังงา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้นายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อพิจารณาเครื่องมือนิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวเกศริน เกตุชู รอง ผอ.สพป.พังงา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา

สพป.พังงา ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๑๐ น. นายไพฑูรย์ สนธิเมือง นายประเทือง รูขะจี และนางสาวเกศริน เกตุชู รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต