สพป.พังงา จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ “โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖เวลา ๐๘.๑๕ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา นำทีมผู้บริหารการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมพบปะข้าราชการ และบุคลากร เพื่อแจ้งข้อราชการ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.พังงา

สพป.พังงา เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดสตูล

สพป.พังงา โดยนางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ จังหวัดสตูล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

สพป.พังงา ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดสตูล

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล ภายใต้คำขวัญ “เด็กใต้รักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นำไทยสู่ทาง นวัตกรรมล้ำไกล” โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน และมีนายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน  ณ เวทีกลางโรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

สพป.พังงา ร่วมต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมชมนิทรรศการของเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา และบุคลากร สพป.พังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจในการจัดนิทรรศการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” งานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดพังงา

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้นายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดพังงา “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” ณ ห้องประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต ๒ อำเภอเมืองพังงา เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ โดยกิจกรรมมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๔๒ รูป และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีเด่นด้านต่าง ๆ และมอบพวงมาลัยดอกไม้สดเพื่อคารวะครูอาวุโส โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอเมืองพังงาทุกสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดพังงา

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดพังงา ภายใต้คำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” พร้อมทั้งออกบูทร่วมกิจกรรม มีการเล่นเกมส์ และแจกของขวัญ ให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา

สพป.พังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๔

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา และนายไพฑูรย์  สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัด ของศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๔ (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง ) ประจำปี ๒๕๖๕  โดยมีนางสาวพรเพ็ญ   ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม เพื่อวางแผนเตรียมงานดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต  สพป.ภูเก็ต

สพป.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองเคียน บ้านบากัน บ้านถ้ำทองหลาง และบ้านในหยง

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา และนางสาวพจนา  วานิชกุลผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ณ โรงเรียนบ้านคลองเคียน โรงเรียนบ้านบากัน โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง และโรงเรียนบ้านในหยง อำเภอตะกั่วทุ่ง พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวนักเรียน จำนวน ๓ ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

สพป.พังงา ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเขาเปาะ และโรงเรียนวัดดิตถาราม

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา และนางสาวพจนา  วานิชกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ณ โรงเรียนบ้านเขาเปาะ และโรงเรียนวัดดิตถาราม อำเภอตะกั่วทุ่ง พร้อมทั้ง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน และมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวนักเรียนทั้งสองโรงเรียนด้วย

สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการดำเนินงาน ที่มีความโดดเด่น (Best Practice) ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการดำเนินงานที่มีความโดดเด่น หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อทำการคัดเลือกผลงานการดำเนินงานที่มีความโดดเด่น ของโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุตามจุดเน้นของ สพป.พังงา ณ ห้องประชุม อาคาร ๐๑๗ สพป.พังงา