ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการ โรงเรียนบ้านลำวะ และโรงเรียนบ้านตากแดด และได้ติดตามนโยบายการศึกษามาตราการป้องกันโรคโควิค 19 และรับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  และได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

Posted in ข่าวกิจกรรม.