ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมค่ายลูกเสือโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ลงพื้นที่เยี่ยมค่ายลูกเสือโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อำเภอคุระบุรี
ในการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (
A.T.C) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Posted in ข่าวกิจกรรม.