ผอ.สพป.พังงา เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อหารือการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ได้เข้าพบ นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อหารือการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” และร่วมรณรงค์ให้ครูและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนจัดทำหลุมขยะเปียกให้ ครบ ๑๐๐% เพื่อแก้ไขปัญหาการคัดแยกขยะตั้งเเต่ต้นทาง และเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ส่วนราชการ และสถานศึกษา ทั้งนี้ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมรับทราบด้วย

Posted in ข่าวกิจกรรม.