ผอ.สพป.พังงา เปิดโครงการค่ายบูรณาการวิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายบูรณาการวิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และปฐมวัย “WNK OPEN HOUSE ๒๐๒๒” เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ว.น.ก. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงเรียนรู้ร่วมกัน และเสริมสร้างบรรยากาศ แรงจูงใจในการเรียนการสอน ฝึกกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะทางวิชาการให้เต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของตนเองและสังคม โดยได้บูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวันอาเซียน เข้าด้วยกันณ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.