ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู (PA) ของศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองพังงา

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู (PA) ตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลพังงา และโรงเรียนในศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองพังงา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูและผู้บริหารในการพัฒนางานในหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและภาระงานที่ ก.ค.ศ. กำหนด นำโดยนายพีระ  เสมพืช ผอ.โรงเรียนอนุบาลพังงา ทั้งนี้ได้มีนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.