สพป.พังงา จัดปะชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

 วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้นางสาวพจนา วานิชกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พังงา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมปะชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนายเหมือง โรงแรมเลอ เอราวัณ พังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิสัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ โดยร่วมกับ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

Posted in ข่าวกิจกรรม.