สพป.พังงา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง มอบหมายให้ นายไพฑูรย์  สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.