สพป.พังงา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ยะลา เขต ๑

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พังงา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ใน สพป.พังงา และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ยะลา เขต ๑ จำนวน ๕ ท่าน นำทีมโดย นายวิสุทธิ์  ชูมัง ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ นางรัตติกาล  ต้องเซ่งกี่, นายพลวัฒน์  บุญช่วย, นายเชาวลิต  เพชรหวล และนายสุวิทย์  เจะโซะ รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ณ สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.