สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพังงา เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพังงา เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและมุ่งเน้นร่วมกันพัฒนาการศึกษา โดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพังงาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังได้เสนอและมีมติให้ นายสิทธิชัย  ทองคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม เป็นนายกสมาคมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.