สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการการดำเนินการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  และพิธีพระราชทานเข็มลูกเสือยั่งยืน ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เพื่อกำหนดลำดับขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ ให้ชัดเจน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง

Posted in ข่าวกิจกรรม.