สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้นายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อพิจารณาเครื่องมือนิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวเกศริน เกตุชู รอง ผอ.สพป.พังงา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.