สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนรายโรงเรียน และกำหนดเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียน โดยมีนายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.