สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการบริหาร งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑ เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินเหลือจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีนายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมช่อจำปู สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.