สพป.พังงา ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เพื่อมอบนโยบาย จุดเน้น สพป.พังงา กรอบแนวคิดทิศทางการทำงาน การติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน และสถานศึกษาปลอดภัย ก่อนการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านปริงวันครู ๒๕๐๐) สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.