สพป.พังงา ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมสัมมนา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อมอบนโยบาย จุดเน้น สพป.พังงา กรอบแนวคิดทิศทางการทำงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียน และสถานศึกษาปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านปริงวันครู ๒๕๐๐) สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.