สพป.พังงา ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพีระ  เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นประธานประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๔๔ โรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินในระบบออนไลน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ จังหวัดพังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.