สพป.พังงา รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พังงา ผอ.กลุ่ม/หน่วย ประธานศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับ นายประทีป  ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ประธานการประเมินฯ นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ อดีต ผอ.สพป.ระนอง และนายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ ซึ่งเดินทางมาประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.