สพป.พังงา รับรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สพป.พังงา รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ ราย โดย นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมปฐมนิเทศให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต จากนั้นได้จัดทำบันทึกประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรับหนังสือส่งตัวเพื่อเดินทางไปรายงานตัวยังโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

Posted in ข่าวกิจกรรม.